Dane Firmy

Alfacommunica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Pankiewicza 3

00-696 WARSZAWA

NIP: 7010297270

REGON: 142930602
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384443, kapitał zakładowy w wysokości 27.721.550,00 zł w całości opłacony.